slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Công Ty Luật TNHH An Nguyên có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công Ty chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ hay trong toàn bộ quá trình đầu tư.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Tư vấn hình thức pháp lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Thủ tục sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động;
  • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký đầu tư;
  • Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.