slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Thuế

Thuế

Trong lĩnh vực về thuế, các luật sư của Công Ty Luật TNHH An Nguyên chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong việc tư vấn pháp lý về thuế đặc thù cho doanh nghiệp và tổ chức. Ngoài ra chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thuế hiệu quả để được hưởng những ưu đãi về thuế đúng quy định của pháp luật.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản;
  • Tư vấn chính sách ưu đãi thuế trong hoạt động đầu tư;
  • Tư vấn pháp lý về thuế trong các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, mua bán doanh nghiệp, các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý về thuế trong hoạt động liên doanh, các hoạt động hợp tác kinh doanh, mua cổ phần, góp vốn;
  • Tư vấn thuế phát sinh trong các giao dịch xuyên biên giới;
  • Tư vấn các vấn đề tránh đánh thuế giữa các quốc gia;
  • Tư vấn về thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành các hoạt động gia công, xây dựng, và hoạt động khác tại Việt Nam;

Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về thuế.