slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Mua bán sáp nhập

Dịch vụ pháp lý liên quan đến mua bán sát nhập
.

Đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm của Công Ty Luật TNHH An Nguyên chúng tôi đã từng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho rất nhiều quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn đa quốc gia trong giải quyết các giao dịch xuyên biên giới về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến mua bán sáp nhập bao gồm:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục pháp lý để tiến hành một giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tự, thủ tục này;
  • Thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý đối với hoạt động của doanh nghiệp là đối tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập;
  • Soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập: thỏa thuận bảo mật; hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp như sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp (bao gồm cả giải thể, phá sản doanh nghiệp).