slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Với ưu thế là hãng luật trong nước, đội ngũ luật sư chúng tôi có thế mạnh về giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau đáp ứng các nhu cầu về tranh tụng hay bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp bao gồm:

  • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
  • Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
  • Tranh chấp liên quan đến lao động;
  • Tranh chấp về di sản thừa kế;
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Tranh chấp về ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn, thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, tài sản khi ly hôn;
  • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định;
  • Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án và Trọng tài nước ngoài;
  • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.