slide3

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

slide4

"AN NGUYÊN - AN TÂM GỬI TRỌN NIỀM TIN"

Lao động

Tư vấn pháp lý lao động

Công Ty Luật TNHH An Nguyên có những luật sư, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật lao động. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho các doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp và tư vấn hữu hiệu giúp doanh nghiệp xử lý các vấn đề về lao động. Công Ty Luật TNHH An Nguyên chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý, soạn thảo các văn bản và tham gia hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp về lao động.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến lao động bao gồm:

  • Tư vấn chung về pháp luật lao động của Việt Nam;
  • Thực hiện thủ tục khai trình lao động, bảo hiểm và các thủ tục liên quan;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các hợp đồng lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động;
  • Tư vấn về hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
  • Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.